18. јул 2024.

RTV KUČEVO

Radio Kučevo 88,9 FM

 Подношење захтева за субвенционисану ДОДЕЛУ РАМА за употребљавани трактор

Агенција за безбедност саобраћаја објавила је јавни позив за подношење захтева за субвенционисану ДОДЕЛУ РАМА за употребљавани трактор. Оно што вам је потребно од документације за пријаву је:

1. попуњен образац бр. 1 (пример дат у прилогу)

2. потврда да сте измирили све обавезе по основу пореза на имовину, односно да сте закључили споразум о репрограму о исплати пореског дуга и да немате неизмирених обавеза по репрограму о исплати пореског дуга на дан подношења захтева;

3. фотокопија саобраћајне дозволе или другог документа издатог од стране министарства надлежног за унутрашње послове којим се потврђује да је возило регистровано;

НАПОМЕНА:

За имаоце нерегистрованих трактора старијих од десет година, који због губитка рачуна, престанка правних лица или смрти физичких лица од којих су купили возило или других оправданих разлога нису у могућности да прибаве одговарајући доказ о власништву и пореклу возила, потребна је изјава потврђена потписима два сведока оверену од стране надлежног органа;

4. фотографија (предња страна) трактора за који се подноси захтев;

5. доказ да су измирени трошкови прописаних административних такси (пример уплатнице у прилогу).

Марке трактора на које се јавни позив односи дате су у прилогу, а цео позив можете погледати на https://www.abs.gov.rs/%D1%81%D1%80/obavestenja/javni-poziv-za-podnosenje-zahteva-za-subvencionisanu-dodelu-zastitnog-rama-za-upotrebljavani-traktor-za-2024.-godinu