20. јун 2024.

RTV KUČEVO

Radio Kučevo

Објављен Јавни позив за 3 000 пописивача за овогодишњи Попис пољопривреде Србије

Републички завод за статистику (РЗС) објавио је данас Јавни позив за пријављивање кандидата за пописиваче пољопривредних газдинстава, за потребе Пописа пољопривреде Србије 2023, на који могу да се пријаве до 21. августа.

Попис пољопривреде у Србији спровешће се од 1. октобра до 15. децембра, а планирано је да у њему учествује око 3.000 пописивача, 300 општинских и 16 регионалних координатора, који ће бити ангажовани од 1. октобра до 22. децембра. Кандидат заинтересован за посао пописивача треба да има држављанство Србије, пребивалиште или пријављено боравиште у Србији, најмање 18 година старости у тренутку попуњавања пријаве, стечено најмање трогодишње средње образовање, као и да није осуђиван, да против њега није покренута истрага и да се против њега не води кривични поступак. Такође, потребно је знање рада на рачунару и могућност приступа интернету током ангажовања. С изабраним пописивачима потписиваће се или уговор о привременим и повременим пословима или уговор о допунском раду, у зависности од тренутног радног статуса. Пре почетка пописа биће организована петодневна обука за организаторе и непосредне извршиоце, по нивоима, ради обезбеђивања јединственог поступања у тумачењу и примени методологије, према плану и програму РЗС-а. Предвиђено ја да по пописивачу буде око 250 газдинстава, а подаци ће бити прикупљани методом интервјуа на терену, од 1. октобра до 15. децембра, на основу Адресара пољопривредних газдинстава. Пописивачи ће податке уносити директно у електронски упитник на лаптопу. Попис пољопривреде 2023. обухватиће пољопривредна газдинства на територији Србије, без обзира на статус (породична газдинства, газдинства правних лица и предузетника). Кандидати за пописиваће могу да се пријављују искључиво попуњавањем електронске пријаве, а биће рангирани на основу податка из пријаве о општини у којем имају пријављено пребивалиште или боравиште и остварених бодова. Ранг листа пријављених кандидата за пописиваче, по општинама, објавиће се 22. августа на сајтовима РГЗ-а: стат.гов.рс и пописпољопривреде.стат.гов.рс. Заинтересовани детаље конкурса могу да виде на сајту РГЗ-а (њњњ.стат.гов.рс) и сајту Пописа пољопривреде 2023. (пописпољопривреде.стат.гов.рс).

izvor:Beta