22. мај 2024.

RTV KUČEVO

Radio Kučevo

Донета Уредба којом мајке знатно лакше могу добити субвенције за куповинеу прве некретнине

Нова Уредба о ближим условима и начину остваривања права на новчана средства за изградњу, учешће у куповини, односно куповину породично-стамбене зграде или стана по основу рођења детета коју је Влада Републике Србије усвојила на предлог Министарства за бригу о породици и демографијумајкама знатно олакшава добијање субвенција.

 Уредбом је, између осталог, предвиђено  да локалне самоуправе најкасније до 30 дана од пријема захтева доставе документацију Комисији на одлучивање, а да Комисија одлучује по примљеним захтевима најкасније у року од 30 дана од пријема уредног захтева и документације.

Сада је омогућена куповина и станова у изградњи који су предбележени у катастар непокретности без терета, (што је у досадашњим процесима отежавало добијање субвенција).

Право на новчана средства може се остварити за изградњу куће или стана на основу техничког описа са пописом радова и предмером и предрачуном радова који је остварен од стране одговорног пројектанта, а за куповину куће или стана према вредности купопродајне цене утврђене предуговором о продаји непокретности, односно уговором о продаји непокретности.

Такође, право на новчана средства може се остварити за учешће у куповини куће или стана путем стамбеног кредита – према вредности процењене непокретности на основу које се одобрава кредит, односно купопродајне цене утврђене предуговором о продаји непокретности, односно уговором о продаји непокретности.